Olvasnivaló - Wing Tsun Kung-Fu Mosonmagyaróvár Gyerekcsoport

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hasznos tudnivalók

Az 5 csésze meséje

A Kung Fu gyakorlása olyan, mint a teafőzés művészete. Akkor van értelme, ha a gyógyulást segíti, vagy ha másokat megkínálhatunk vele. Ha arra használjuk, hogy másokat leforrázzunk, megszűnik művészetnek lenni.
A tanítványok mindegyike egy-egy teáscsészéhez hasonlítható. A tea pedig a tudást jelképezi.
A legelső csésze szép és üres, magába fogadja a teát, és megtartja azt. Olyan ez, mint az a diák, aki lelkesen és szeretettel gyakorolja a Kung Fu művészetét. Őrzi a rá bízott tudást, és ha arra kerül a sor, segít másokon vagy megvédi saját magát.
A második csésze a csorba csésze. Tiszta és ízletes teát tud magába fogadni, de a tea alakja soha nem lesz olyan, mint az ép csésze esetében. Ez ahhoz a tanítványhoz hasonlítható, aki szorgalmas, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt nem érhet el olyan külső eredményeket, mint egy egészséges ember. A rá bízott tudás ettől függetlenül tiszta forrásból való és valós értékeket rejt.
A harmadik a félig teli csésze. Ha beleöntjük a teát, annak furcsa íze lesz, így sokáig kell újratölteni ahhoz, hogy tiszta ízt kaphassunk. Ha valakinek előítéletei vannak, vagy más stílust tanult korábban, annak nehezebb egy teljesen új mozgásrendszert és filozófiát elsajátítania.
A negyedik csésze a fejjel lefele fordított csésze. Ha valakinek megvannak a képességei ahhoz, hogy jó Kung Fus lehessen, de nem figyel, nem szorgalmas, nem érdekli igazán a Kung Fu.
Az ötödik csésze alja átlátszó méreggel van bekenve. Ezt viszont csak akkor veszed észre, amikor már belekóstoltál. Ahhoz a diákhoz hasonlítható ez a csésze, aki rosszra használja a tudását, vagy épp a többi tanítvány lelkesedését próbálja elvenni.


Mi a különbség a küzdősport és a harcművészet között?

A harcművészeti ágaknak általában filozófiai, vallási hátterük van és a technikák csiszolása művészi szintre juttatja el a gyakorlót. Fontos az emberi élet tisztelete, és a béke fenntartása. A harci művészetek, ezen belül a kung-fu, elsősorban nem az erőszakot hangsúlyozzák; a cél a saját testi és lelki egyensúly megteremtése. Megtanít a keleti gondolkodást jellemző higgadtságra, valamint a harc mellett az élet problémáinak megoldására. Egy igazi kung-fus ember nem hajszol érmeket, versenyeredményeket: magával versenyez és nem másokkal. Az a célja, hogy saját magához képest mindig jobb legyen és nem az, hogy mindig keressen magánál gyengébbeket, akiket aztán legyőzhet. A küzdősportokkal kapcsolatban beszélhetünk súlycsoportokról, szabályokról, bíróról és fair küzdelemről. Amikor viszont az utcán harcra kerül a sor, akkor a "második helyezett" nem ezüstérmet fog kapni, hanem esetleg korházba kerül. Ezért tartják úgy a harcművészek, hogy egy valós harc során nincs igazi győztes. Nem azért tanulják meg a technikákat, hogy bizonygassák a tudásukat: csak akkor alkalmazzák a tanultakat, ha tényleg szükség van rá. Egy utcai támadás során nem lehet időt kérni, nem lehet bedobni a törölközőt, és nem feltétlenül egy hasonló súlyú támadóval kerülünk szembe. Ilyen esetekre is késznek kell lenni, ehhez viszont a szabályokat magunk mögött kell hagyni. Csak egy szabály van: hogy nincs szabály.

Buddhizmus:

Az ókori Indiában jött létre, feltehetőleg a kasztrendszer megszilárdulása miatt, hiszen a megkövült kasztrendszerrel szemben Buddha vallási reformja megváltást, üdvösséget és szilárd erkölcsi támaszt ígért. A legenda szerint Guatama Sziddhátra, azaz a Buddha (Megvilágosodott), alapította ezt a vallást. Sziddhátra egy királyfi volt, aki i. e. 560 és 480 között élt Észak-Indiában. Csodás születése is bizonyította különlegességét. Felnőtt korában találkozott egy öreggel, egy beteggel, egy halottal és egy aszkétával, így jutott el a megvilágosodáshoz, ami a szenvedés és a múlandóság belátását jelentette. Ezután remetévé vált, és megfogalmazta a Buddhizmus alapelveit. Az emberi tudás alapja az a felismerés, hogy az élet egyenlő a szenvedéssel, melynek okai az élet utáni vágy, az érzékiség és a tudatlanság. Ezektől tartózkodni kell, az életösztönt ki kell kapcsolni, aszkézist kell gyakorolni, és meditálni kell, hogy eljuthassunk a Nirvánába, ami a teljes megsemmisülés, a létvágy nélküliség, a nemlétezés. Buddha szerint, minden létező dolog ideiglenesen összeállt részecskékből áll. Ezeknek a részecskéknek a mozgását a Dharma, azaz a Világtörvény szabja meg.  Metafizikáján túl, a Buddhizmus elsősorban erkölcsfilozófiai rendszer. Olyan vallás, amelynek nincsenek sem istenei, sem mitológiája. Buddha nem tagadja istenek létezését, de nem tulajdonít nekik nagy jelentőséget. Öt alapszabálya van, amelyek a Nirvána felé vezetnek: tilos bármilyen élőlényt elpusztítani, más tulajdonát elvenni, más asszonyát elvenni, hazudni és lerészegedni. Az elmúlt két évezred során a Buddhizmus gyakorlatilag kiszorult szülőföldjéről, Indiából. Ugyanakkor népszerűvé vált a Távol-Keleten, Kínában, Japánban és Mongóliában, ahol helyi vallási elemekkel keveredve tovább él.

Taoizmus:

Az ősi Kína vallásosságának az alapja az ősök és szellemek kultusza, az ehhez kapcsolódó mágikus és animisztikus szertartások. A világot benépesítő jó és rossz démonok hitéből bontakozott ki a Kínai panteon, élén az Égi Császárral (Sangti). A Kínai mitológia kozmológiája ugyanakkor az isteneket is alárendelte az egyetemes összhang világában munkálkodó, két metafizikai princípiumának (Jin és Jang). E két elv, elem működésének fő mozgatója a személytelen Örök Törvény (Tao). A Taoizmus önálló vallásként az i.e. hatodik században született meg, mestere a legendás bölcs, Lao-ce volt, aki e tanokat a Tao Te King című műben foglalta össze. A gondolatrendszer középpontjában a Tao, a Világtörvény áll, ami minden létező ős oka. Az ember feladata, hogy szemlélődő módon törekedjen a Tao befogadására, megértésére. Ez eredendő passzivitást követel, Lao-ce szerint a helyes cselekvés, a "nem cselekvés". E gondolatból bontakozik ki a Taoizmus egész mértékletességre, józanságra és lemondásra épülő etikai rendszere. "Tiszta" Taoizmus viszont nem létezik, ugyanis s e hit követői nem hoztak létre szervezett egyházat.

Konfucianizmus:

A hagyomány szerint Konfucius i.e. 550 és 480 között élt, és észak-kínai szülőföldjén magas állami, közhivatali méltóságokat viselt. Konfucius tanításának a középpontjában a helyes emberi cselekvések kérdése áll. Fő elve szerint ne tegyél olyat, amit nem akarsz, hogy mások tegyenek veled. A helyes viselkedés vezet el az igazsághoz, az igazság győzelme pedig a társadalom legfontosabb érdeke. A Konfucianizmus kiindulópontja a patriarchális társadalom. Király és szolga, apa és fiú viszonyában egyaránt az előbbiek bölcs útmutatásai és az utóbbiak engedelmes tettei a mértékadóak. Az emberi bölcsesség forrása a múlt, a régiek tanulmányozása. A Konfucianizmus osztja, az ősök tiszteletével kapcsolatos, közkeletű kínai nézeteket, s nem idegen tőle a hagyományos mitológia elveinek elfogadása, tudomásulvétele sem. Világképének a középpontjában a Tao áll, mint az állandóság, változatlanság elve. Ez szabja meg az égitestek mozgását csakúgy, mint az emberi tevékenység helyes elveit.

Chi-Kung

A Wing Tsun-nak, a legtöbb Kung Fu stílushoz hasonlóan, része a hagyományos kínai egészségmegőrzés. Nem csak harcolni tanulunk, hanem odafigyelünk az egészséges életmódra is. Mivel a Kung Fu ("kemény munka") gyakorlásához sok energiára van szükség, ezért hasznunkra válik, ha minden tréning elején feldúsítjuk az energiánkat. Ezt segíti a Siu-Nim-Tau ("kis gondolat") formagyakorlat, amelyet minden foglalkozás elején végrehajtunk. Itt a chi-t ("energia", "életerő") gyűjtjük össze, és közben teljesen eltereljük gondolatainkat a külvilágtól: nem gondolunk a munkára, feladatokra és a mindennapi gondokra. Természetesen nem csak a Kung Fu gyakorlásához van szükség energiára, hanem ahhoz is, hogy megálljuk a helyünket és sikeresek legyünk a mindennapi életben. Véleményem szerint a legtöbb embernek szüksége lenne manapság arra, hogy legalább egy kis időre elszakadjon a feszültségekkel teli hétköznapoktól, és megtalálja a saját lelki nyugalmát és belső harmóniáját. A kínai gondolatokkal és elképzelésekkel átszőtt Wing Tsun kíváló lehetőséget nyújt erre.
A Chi-Kung foglalkozások során a diákok betekintést nyerhetnek a kínai filozófia világába, megismerhetik azokat a nézeteket, melyeket más kultúrák alkottak az egészségmegőrzésről, valamint közösen gyakorlunk több ezer éves ülő és álló chi-kung gyakorlatokat. A családias hangulatú foglalkozások alkalmával (melyek minden héten egyszer kerülnek megrendezésre) lehetőség van elszakadni a szürke hétköznapoktól és egy békességgel és nyugalommal teli világba csöppenni, melyben a testi-lelki harmónia elérése a cél.

Kuen Kuit

Kuen Kuit a „Bölcsesség szavai”, kantoni kifejezés, jelentése harci mondások vagy harci dalok. Rímelő verssorok, ami a stílus módszerét és filozófiáját mutatják be.
Egyik mondás így szól: „Loy Lau Hoi Sung, Lut Sau Jik Chung.” Jelentése: Tartsd meg, ami bejön; Engedd el, ami visszavonul; Menj előre, ha nincs kéz-kontaktus.
1967-ben Yip Man nagymester kérésére Moy Yat mester vésette kőbe ezeket az ősi, szájhagyomány által megőrzött mondásokat.
„Wing Tsun Chuen Jing Tung” egy fontos mondás, a jelentése: Autentikusan adni tovább a Wing Tsunt (a saját gondolataidtól mentesen).
„Kuen Yau Sum Faat”: Az ütés a szívtől indul.
„Ying Da Juck Da, But Ying Da, But Ho Da”: Üss, amikor kell; Ne üss, amikor nem kell.
„Chew Ying Joi Ying”: Fordulj az ellenfél felé és üldözd őt.
„Chum Jong Sau Jone”: Engedd le a könyököd, védd a központot.
„Guan Mo Leung Heung”: A rúd nem csinál két hangot.
Ilyen mondásokat, életelveket is tartalmaz, mint például: „Az emberek nem ismerik a szakértelmem határait, de én ismerem a képességeiket.” (Yang Lew-Shan),
„A Tai-Chi elmélete az, hogy senki nem ismer téged, de te ismered őket.” Valamint szól láthatatlan technikákról, mint a „Mo Ying Gerk”, azaz az árnyék mentes rúgás.

Tradicionális Wing Tsun viselkedési szabályok

Maradj fegyelmezett Etikusan viselkedj, mint egy harcművész.
Legyél udvarias és becsületes
Szolgáld a közösséget és tiszteld az őseidet.
Szeresd a diáktársaidat
Tartsatok össze és kerüljétek a konfliktusokat.
A vágyaidat mérsékeld és ne hajszold a testi élvezeteket
Őrizd meg a megfelelő szellemet/ energiát.
Gyakorolj szorgalmasan
Őrizd meg a képességeidet.
Tanuld meg, hogyan lehet fejleszteni a lelki nyugalmat
Tartózkodj a vitáktól és harcoktól.
Gyakorolj közösségben
Légy visszafogott és finom modorú.
Segíts a gyengéknek és a nagyon fiataloknak
Használd a harcművész képességeidet az emberiség javára.
Add tovább a tradíciót
Őrizd meg a kínai művészetet és viselkedési szabályokat.

Wing Tsun mondások

Tartsd meg, ami bejön; Engedd el, ami visszavonul; Menj előre, ha nincs kéz-kontaktus.
Ne legyél hanyag/ fegyelmezetlen, amikor az ellenfeled nem mozdul előre.
Amikor mozdul az ellenfeled, az ő súlypontja megváltozik.
Mozdulj elsőként, hogy te legyél az irányító. Támadj jó időzítéssel.
Az időzítést gyakorlással fejlesztheted.
Egy erős testtartás és pozíció előnyt ad a támadóddal szemben.
Legyél mindig éber és alkalmazkodj a helyzethez, ez vezet a maximum eredményhez minimális erőfeszítés mellett.
A test követi a kezek mozdulatát. A csípő és az állás együtt mozog.
Egészítsd ki a kezeket a testtartással, hogy jól tudd használni a középvonalat.
A szemek és a gondolat együtt haladnak, figyelemmel követik a támadás vezérfonalát.
Rohand le az ellenfeled, hajts végre egyszerre három mozdulatot.
Üss bármilyen jelen levő alakot, ha ott van. Máskülönben üss oda, ahol mozgást látsz.  Óvakodj az alattomos támadásoktól, beszivárgó és láthatatlan középvonalú támadásoktól.
A puha és ellazított erő veszélyezteti az ellenfeledet.
Koordináld a kezeket és a lábakat. A mozdulatok együtt vannak.
Ne kockáztass és mindig kapcsolatban leszel a célponttal.
Legyél biztos, és a nyugalmad fog dominálni a helyzetben.
Foglald el a belső kaput hogy mélyen beüthess a védelembe.
A legnagyobb eredmény, ha egy pillanat alatt győzöl.
Teljesen meg kell értened a Yin Yang elvet.
A Wing Tsun elméletének nincs határa az alkalmazásaiban.
Alázatosan kérj a tanárodtól útmutatást.
Értsd meg az alapelveket a saját edzésedhez.
Ha elérted a jártasság legmagasabb fokát, a technikák alkalmazása az ellenfeledtől fog függeni.

Wing Tsun Edzés mottók

Nincs sok gyűjteménye az edző gyakorlatoknak a Wing Tsunban. Ezeket könnyű megtanulni, de ahhoz, hogy mesterévé válj, elszántság kell.
Ha megtanulod a szokásos módot, az lehetővé teszi, hogy később variálhasd azt.
A rövid kar hidakhoz és gyors lépésekhez előbb az állást kell begyakorolnod.
A Siu Nim Tau leginkább a belső erőt edzi.
A Chum Kiu-ban a Lon Sau egy erővel teli technika.
A Biu Jee tartalmaz életmentő technikákat.
A Fababa kifejleszti az erő használatát.
Díszes technikákat nem szabad a ragadós kéz gyakorlat közben használni.
A tapadós láb gyakorlat elválaszthatatlan az egy lábas állástól.
A lépések úgy követik a test fordulását, mint egy macska.
A testhelyzet kiegészíti a kezeket, hogy el tudd űzni az ellenfelet.
A Hat és Fél Pontos Rúd nem csinál egy hangnál többet.
A Nyolc Vágású Kés technikának nincs párja.
A döfő, gyors támadások megfelelőek a távolság lezárásához.
A bátorságtól ragyogó szemek semlegesíthetik a helyzetet.
A nem ismert technikák nem alkalmasak a begyakorlásra.
Nagyon kevés olyan ember van, aki teljesen elsajátította a rendszert.

Tizenhét kulcs a Wing Tsunhoz

Legyél kegyetlen az összecsapáskor. (Ha harcolsz, ne kegyelmezz, ha kegyelmezel, ne harcolj.)
Legyél gyors az öklöddel.
Legyél energikus, amikor az erőt alkalmazod.
Legyen pontos időzítésed.
Amikor a Fak Sau-t alkalmazod, legyél folyamatos.
Ne használd minden erődet.
Védelmezd a saját testhelyzetedet.
Legyél éber a szemeiddel.
Egyesítsd a csípődet és az állásodat.
Koordináld a kezeidet és a lábaidat.
A mozdulatok legyenek fürgék.
Értsd meg a Yin és Yang elveit.
Maradj nyugodt.
Legyen kiegyensúlyozott (egyenletes) a légzésed és az erőd.
Engedd le a belső chi-det.
A harci viselkedésed legyen méltóságteljes.
Legyél gyors, hogy be tudd fejezni a harcot.

Yee Chi Kim Yeung Ma

Húzd be a mellkast, nyomd ki a hátad felső részét, és vidd be a farkcsigolyádat.
Töltsd meg a Tan Tien-t chi-vel és oszd szét az energiát az összes testrészbe.
Fordítsd befele a térdeket és a lábujjakat.
Formálj egy piramist a súlypontoddal középen.
Az öklök a bordák mellett vannak, de nem érnek a testhez.
Süllyeszd le a könyököket, a vállakat és a csípőt.
Tartsd egyenesen a fejet és a nyakat és tartsd ébren a szellemedet.
A szemek vízszintesen, egyenesen előre néznek, és minden irányba figyelnek.
A tudat zaklatottságtól mentes, és a kedélyállapot tiszta.
Nincs félelem, amikor az ellenféllel szemben állsz.
Yee Jee Kim Yeung Ma az alap állás.
Fejlessz ki egy jó alapot a haladó technikákhoz.

Siu Nim Tau

Először jön a Siu Nim Tau; Ne erőltesd a haladást a gyakorlás során.
Egy gyenge testnek először az erő fejlesztésével kell kezdenie.
Ne tarts meg semmilyen rossz szokást.
Yee Jee Kim Yeung Ma
Edzd a chi-t a Tan Tien kontrollálásával.
Ahhoz, hogy az erőt jó egyensúlyban tudd tartani, markold meg a talajt a lábujjakkal.
Ha a chi-t kiengeded a Tan Tien-ből, lehetővé teszi a megfelelő erő-kiengedést.
Engedd le a könyököt és ejtsd le a vállakat, Őrizd a középvonalat, hogy tudd védeni mindkét lágyékot.
108 mozdulat van, mind gyakorlatias és valós; Variációk ezreit lehet használni, a gyakorlatias használat és nem a szépség céljából.
Belül fejleszd a chi-t; kívül edzd az inakat, csontokat és izmokat.
Taun Sau, Bong Sau, Fok Sau, Wu Sau, és Huen Sau; az ő csodájuk a gyakorlással nő.
Minden mozdulat világos és határozott legyen. Az időzítést meg kell figyelni.
Gyakorolj naponta egyszer, a több nem fog megártani.

Chum Kiu

Chum Kiu edzi az állást és a csípőt; a kar híd rövid és a lépés szűk.
A szemek megtanulnak éberek lenni;a chi soha meg nem szűnően áramlik.
Igyekezz nyugodt maradni a mozgás közben; lazítsd el az izmokat és lazítsd el a tudatot.
Ha körkörös mozdulattal fordítod az állást, lehetővé válik nagyobb erő létrehozása.
Amikor az ellenfelem kar hídja belép az én kar hidamba, használni kell a menekülő kezet, hogy megfordítsd a helyzetet.
Haladj el fölülről az ellenfél bejövő kar hídjánál, ne állj meg amikor a hárító mozdulat elindult.
A Lon Sau és a Jip Sau veszélybe sodorja az ellenfelet.
Ne ütközz egy erős ellenféllel; egy gyenge ellenféllel szemben használj egy direkt frontális támadást.
A gyors harcot hamar kell befejezni; nem megengedhető semmiféle késedelem.
Használd a kar három izületét, hogy az ellenfél hídja ne tudjon bejönni; akaszd meg az ellenfél hídját, hogy korlátozd a mozdulatát.
Alkoss hidat, ha az ellenfél hídja nincs jelen; semlegesítsd a hidat aszerint, hogy hogyan van jelen.
A kar híd követi az ellenfél testének mozdulatát; amikor a kezek nem tudnak érvényesülni, használd a test pozícióját, hogy megmentsd a helyzetet.
Ha rövid hatótávú erőt használsz, hogy megakaszd az ellenfél hídját, a három izület pontosan legyen kontrollálva.
Hol található az ellenfél hídja? A Chum Kiu megmutatja az utat.

Biu Tze

A Biu Tze kéz vészhelyzetben használható technikákat tartalmaz.
A vas ujjak azonnal tudják támadni a létfontosságú pontokat.
A könyök ütés lépésének elégségesen megfélemlítő ereje van.
A főnix szem ütés nem könyörületes.
Fak Sau, Gyömbér Ököl és Vezető Híd; az ő mozdulataik szorosan vannak koordinálva és nehéz őket védeni vagy semlegesíteni.
A rugalmas erő és a kinyújtott kar a távolság lezárására vannak használva.
A helyzet más, ha egy vészhelyzetben kerüljük el a vereséget.
Kívülállóknak nincs tanítva a Biu Jee.
Hány Sifu adja tovább a megfelelő örökséget?

A Fa Ember

A Fa Emberhez 108 mozdulat van; az ismételt gyakorlat hozza meg az erő megfelelő használatát.
A lépések változnak és mindig közeli kontaktust tartanak a Fa Emberrel.
Az erő a szívből jön és a Mok Yan Jong középvonala felé lövell ki.
Fel, le, vissza és előre, a mozdulatok folyamatosak.
Nem lehet megjósolni az erő fejlődését.
A kar híd mozgás közben tapad a Fa Ember kezeihez; amikor elérjük a tapadó erőt, ez egy megfélemlítő erővé válik.
Ha az erőt ki tudjuk terjeszteni a szándékolt módon; a vonal és a pozíció használata megfelelő lesz és nehéz lesz legyőzni.

Általános Mondások

Nincs különbség abban, hogy ki kezdte hamarabb a tanulást; az az első, aki előbb eléri az eredményt (teljesítményt, képességet).
Ugyanannak a tanárnak a diákjai különböző képességekkel rendelkeznek.
Kedvezőbbé teszi a helyzetet, ha hozzáérsz az ellenfél kar hídjához.
Ha több támadóval nézel szembe, könnyű kezelni a helyzetet.
Amikor követed az ellenfél kar hídját, vigyázz, hogy ne vezessenek.
Amikor tolod az ellenfél könyökét, vigyázz, hogy ne húzzanak meg.
Soha sem vezet semmilyen eredményre, ha a technikákat a képességek fejlesztése nélkül tanulod meg.
Az ideális Harcművész humanitárius. Az eredmény a szorgalmat használja célként.
Amikor az ellenfél elhalad a kar hidad mellett, hárítsd el a veszélyt azáltal, hogy fordítod az állást és a megfelelő testhelyzettel fordulsz felé.
Üss, amikor kell. Ne üss, amikor nem kell.
Ne legyél túl mohó az ütésekkel. Ne félj attól, hogy üss. Aki fél attól, hogy megütik, végül azt ütik meg.
A folyamatos támadások biztosan megnyeri neked a bejutást. Ha túl sokáig maradsz védekező, biztosan bajba jutsz.
Az ütés a szívtől indul. A bot nem csinál két hangot. A rúgás soha nem téveszt célt.
Az energia az izületekben jön létre. Az erő a sarkakból jön.
Az eszeddel raktározz mentális energiát. Mozgasd a chi-t a mentális energiával. A chi-vel fejtsd ki az erőt. Hozz létre energiát az erőből.
Ha a chi természetesen van gondozva, nem esik bántódásod. Az energiát lehet raktározni, de elegendő legyen megtakarítva.
A chi a Tan Tien-ből jön, és a csípőn, a combokon és a háton át halad.
Ismerd magadat és az ellenfeledet, és mindig nyerni fogsz.
Az emberek nem ismerik a szakértelmem határait, de én ismerem a képességeiket.
Menj végig az ellenfél gyenge testhelyzetén, hogy kihasználhasd.
Üveg-szerű fej, gyapot-szerű has, és vas-szerű kar híd.
Bárhova üthetsz, amikor a kar hidad az ellenfél három izülete mögé jutott.
Haladj el fölülről az ellenfél bejövő kar hídjánál. Akaszd meg az ellenfél hídját, hogy korlátozd a mozdulatát.
Alkoss hidat, ha az ellenfél hídja nincs jelen. Semlegesítsd a hidat aszerint, hogy hogyan van jelen.
Tudd a különbséget a Yin és Yang, a valós és a színlelt között. Minden elérhető lehetőséget használj ki.
Ha tapadsz az ellenfél kezéhez, miközben kéz-pozíciót váltasz, arra utal, hogy jól kontrollálod a helyzetet.
Ha beragadsz az ellenfél által, miközben megpróbáltad a saját kezeid pozícióját váltani, nem vezethet a szándékolt eredményhez.
A Bong Sau nem maradhat. A Faan Sau-t szorosan kell ütemezni.
Ismerd a saját határodat az erő használatában. Ha mindent kiadsz, az a 90 %-a a veszteséghez vezető útnak.
A térdek irányítják az állást. A csípő kapcsolja össze a testet. Ahova a tudat megy, oda megy a tekintet, és ezt a kezek és lábfejek követik.
Törekedj arra, hogy mozgás közben nyugodt maradj. Lazítsd el az izmokat, és lazítsd el a tudatot.
A Wing Tsun három rémülete a Tan Sau, a Bong Sau és a Fok Sau.
Ha a lábfejek és a kezek együtt dolgoznak, a fenyegetés a végéhez ér.
Óvakodj a brutális erőtől, ha azonos stílusbeli emberrel állsz szemben. Óvakodj a helyzettől egy konfrontáció esetén.
Ha egységesíted a csípőt az állással, erőt tudsz létrehozni.
Egy mérkőzés közben ne számíts könyörületességre.
A torok megragadása egy kegyetlen technika. Ha egyszer elindul, nem lehet megállítani.
Az energia tárolása egy íj megfeszítéséhez hasonlít. Az energia kiadása olyan, mint a nyíl kilövése.
A körkörös és az egyenes egymást kísérik. A hajlított és az egyenes kiegészítik egymást.
A túlzott puhaság nem teszi lehetővé, hogy kemény legyél. A túlzott természetesség nem teszi lehetővé, hogy mozgékony legyél.
Irányítsd az elméd, hogy ne chi-t, hanem szellemet gyűjtsön a testben. Különben ez lomhasághoz vezet. Nem lehet erőhöz jutni, ha a chi-vel vagyunk elfoglalva.
Használj variációkat az előre és hátra lépésnél. A kezeket és a lábfejeket szorosan kell koordinálni.
Láthatatlan testhelyzet. Láthatatlan rúgás.
Ameddig tapadsz az ellenfeledhez, nem valószínű, hogy veszítesz. Egy jól megedzett csípővel elkerülhető az egyensúly elveszítése.
A kéz technikáknak követniük kell a Yin Yang elvet. Az erőt belső energiával kell alkalmazni. Minden támadásra van egy semlegesítő mozdulat.
A gyors mozdulatokat nehéz védeni. Menj be, amikor az ellenfél lelassul.
Tízből kilencszer veszítenek a rúgások.
A lábfejek olyanok, mint a kerekek, a kezek olyanok, mint a nyilak.
A támadásra használt kéz hárításra is jó.
Ne ütközz egy erős kar híddal. Térj ki az útból, és kezdeményezd a támadást.
A tapadós kéz gyakorlása közben a kéz, amelyik a könyök mögé bejutott, tíz esetből kilencszer nyer.
Ne kövess, erőltess, vagy ütközz bele az ellenfél kezeibe.
Az kontrollálja az ellenfél hídját, ha elpusztítod a középvonalát.
A Bong Sau-nál az alkar lefele hajlik, a csukló van a középvonalon, és az ujjak el vannak ernyesztve. A felemelt könyök gyengíti az erőt.
A könyöknek erősnek kell lennie. Ekkor felvállalhatsz bármilyen támadást.
Ha az ellenfél elkapja a kar hidadat, ne szállj vele szembe nyers erővel. Menj az ellenfél erejével és változz át gördülő kezekké. Fordítsd meg a helyzetet, hogy kontrollálhasd őt.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz